Begeleiding

Ik begeleid mensen in het proces van het realiseren van hun wens, droom of idee. Oftewel: ik ondersteun bij het ontwikkelen van ondernemerschap.
Dit doe ik door enerzijds, de persoonlijke ontwikkeling van iemand in kaart te brengen (coaching) en anderzijds het bedrijfsmatige aspect onder de loep te nemen (organisatieadvies).

Naast individuen begeleidt ik ook teams en groepen studenten bij coachingsvraagstukken. Het in kaart brengen van de vraag en /of het project en een ieders rol in deze helder krijgen; ik werk bij teams veelal vanuit systemisch werk.

Coaching (persoonlijke ontwikkeling)

Ik begeleid het proces van idee tot uitgewerkt plan of product. Dit doe ik door te begeleiden bij het concreet maken van wensen, dromen en ideeën. Hiervoor doorloop ik de volgende stappen:

  • Structuur en/of focus aanbrengen in ideeën;
  • Helpen visualiseren van ideeën;
  • Onderzoeken of er geloof is in de gevisualiseerde ideeën.

Bij het werken aan de persoonlijke ontwikkeling kunnen persoonlijke belemmeringen, obstakels en/of remmingen naar boven komen. Samen met de cliënt onderzoek ik deze en breng ze in kaart.

Advies (bedrijfsontwikkeling/organisatieadvies)

Ik begeleid bij het uitwerken en op de markt zetten van het plan of product.
Als de droom, de wens of het idee helder is, onderzoek ik samen met de cliënt/het team of de groep studenten  op welke wijze deze gerealiseerd kan worden. Ik adviseer over het opstellen van project,- bedrijfs,- marketingplannen en begrotingen.

Uitvoerend

Naast begeleiding bij het realiseren van de wens ben ik ook inzetbaar op  praktisch gebied; het daadwerkelijk opstellen van bedrijfs,- beleids,- marketing,- projectplannen en begrotingen, fondsenwerving, ontwikkelen van missie & visie voor een bedrijf of organisatie en organisatie advies.